Employer Branding

Wspieramy firmy, które chcą wzmocnić, zmienić lub zbudować od podstaw swój wizerunek. Szczególną wagę przywiązujemy do spójności komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, bo wiemy, że o pracodawcy najlepiej świadczą zadowoleni pracownicy.

Nasze usługi: 

 • Strategie zarządzania marką
 • Badania (w tym identyfikacja EVP) 
 • Kampanie - do profesjonalistów, młodych talentów i pracowników  
 • Polityka różnorodności
 • Polityka work-life balace i programy wellness 
 • Warsztaty z zakresu EB 
 

Korzyści: 

 • Zwiększenie grona osób zainteresowanych pracą w firmie.
 • Podniesienie „jakości” i dopasowania aplikujących kandydatów.
 • Kształtowanie poczucia dumy z pracy w organizacji. 

 

Studia przypadku:

 

Strategie zarządzania marką

Opracowując strategie zarządzania marką korzystamy z wiedzy i doświadczeń naszych specjalizacji rekrutacyjnych, które doskonale znają oczekiwania kandydatów. Stosujemy nowoczesne narzędzia komunikacji. Mierzymy efektywność proponowanych klientom rozwiązań. 

 

Badania i analizy

Wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi badawczych, tworząc każdorazowo metodologię dostosowaną do potrzeb klienta. Podczas realizacji badań korzystamy wyłącznie z wiedzy i doświadczeń naszych konsultantów.  

Nasze usługi: 

 • Identyfikacja EVP (Employer Value Proposition) 
 • Analiza aktywności konkurencji – benchmarki polskie i międzynarodowe
 • Badania wizerunku wśród studentów i profesjonalistów
 • Analiza wizerunku w Internecie
 • Analiza dostępności kandydatów na wybranych rynkach 
 • Audyt procesu rekrutacji
 • Audyt komunikacji
 • Audyt kultury organizacyjnej

 

Kampanie

 • Realizujemy kompleksowe kampanie wizerunkowe oraz adresowane do ściśle określonej grupy docelowej profesjonalistów lub młodych talentów.
 • Wykorzystujemy nowoczesne i tradycyjne kanały komunikacji z rynkiem.
 • Opracowujemy testy kompetencyjne, konkursy i gry online.
 • Budujemy scenariusze warsztatów na spotkania ze studentami.
 • Organizujemy wydarzenia adresowane do różnych grup kandydatów.
 • Dbamy o pozytywne doświadczenia kandydatów z udziału w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Wspieramy klientów, którym zależy na budowaniu świadomości pracowników np. w zakresie dostępnych możliwości rozwojowych w firmie.
 • Przyglądamy się efektywności poszczególnych narzędzi i kanałów komunikacji.
 • „Nie strzelamy z armaty do wróbli” – racjonalnie planujemy wydatki na kampanie. 

Polityka różnorodności

Wspieramy pracodawców, którym zależy na tym, by zainteresować swoją ofertą nowe grupy kandydatów – kobiety, niepełnosprawnych, młodzież, dojrzałych pracowników. Doradzamy, jak budować kulturę organizacyjną sprzyjającą różnorodności i co zrobić, by przekładała się na konkretne korzyści dla organizacji. 

Polityka work-life balance/wellness

Wspieramy pracodawców, którym zależy na tym, by stworzyć naprawdę wyjątkowe miejsca pracy. Rekomendujemy narzędzia wspierające pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, doradzamy, jak je komunikować i upowszechniać w organizacji.  Monitorujemy poziom satysfakcji pracowników z wdrożonych programów.

Warsztaty z zakresu EB

Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu EB i komunikacji dzielimy się podczas konferencji i warsztatów – otwartych i zamkniętych.  

Artykuły eksperckie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę upowszechniającą i promującą mechanizmy godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Zawartość merytoryczną platformy opracował zespół HRK Employer Branding. Platforma jest adresowana do pracodawców i pracowników.

...

Na zlecenie Ministerstwa eksperci z zespołu Employer Branding HRK przygotują koncepcję i zawartość platformy internetowej dotyczącej godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu „Rodzina i praca – to się opłaca” współfinansowanego przez Komisję...

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji, stanowi okazję do budowania wizerunku dobrego, troskliwego pracodawcy i wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej. Ma też wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania w firmie – wynika z badania przeprowadzonego przez zespół...

Wybierz język: PL EN
Portal Rynku Pracy