Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Moja kariera > Zanim rozpoczniesz pracę

Jakie zawody są poszukiwane naprawdę?

Era wyścigu szczurów powoli się kończy. Coraz częściej poszukując pracy zwracamy uwagę nie tylko na materialne profity, ale i na niski poziom stresu, miłą atmosferę w biurze, czy też przestrzeganie pory, o której będziemy wychodzić z niej do domu. Nadal jednak wybierając studia i kursy nie kierujemy się naszymi marzeniami, ale tym, czy po zdobyciu wykształcenia, znajdziemy dobrze płatną posadę. Jakie zawody są poszukiwane naprawdę?

Informatycy, finansiści i inżynierowie

Na czele listy wciąż znajdują się stanowiska podobne tym, które wymieniane były w rankingach przez kilka ostatnich lat. Jak pokazują statystyki Portalu Rynku Pracy HRK.PL ze zdobyciem posady nie mają problemu informatycy, finansiści, czy inżynierowie budowlani. Choć nie widać tego w prasie i na portalach rekrutacyjnych, wciąż poszukiwaną profesją są również interniści i lekarze poszczególnych specjalizacji. To grupy, które tworzą elitę zawodową.

Handlowcy na wagę złota

Sprzedaż to krew biznesu i siła napędowa każdej firmy. Nic zatem dziwnego, że to handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Nadal istnieją firmy, które oczekują od kandydatów jedynie odpowiednich predyspozycji osobowościowych czyli tzw. żyłki handlowca. Większość jednak wymaga udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Wiedzy z danej dziedziny i znajomości rynku oczekują przede wszystkim firmy farmaceutyczne oraz przedsiębiorstwa oferujące zaawansowane rozwiązania techniczne (np. systemy automatyki przemysłowej, urządzenia telekomunikacyjne). Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.
Praca handlowca do łatwych nie należy. Rynek jest kapryśny, a osiągane efekty zależą również od branży i sprzedawanego produktu. Nadal jednak ogłoszenia dla sprzedawców stanowią jedne z częściej spotykanych ofert. Jest też bardzo dobrze opłacana, szczególnie w międzynarodowych korporacjach z branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

Specjaliści z IT/Telecom nadal w cenie

Zarówno ostatnie raporty z badań rynku pracy (Manpower, IDC Poland), jak i statystyki z portali rekrutacyjnych wskazują, że specjaliści od informatyki i telekomunikacji są drugą co do wielkości grupą najbardziej rozchwytywanych pracowników. Większość ofert w tym sektorze dotyczy przede wszystkim stanowisk analityków, projektantów i programistów. Podstawowymi atutami kandydatów może być tu znajomość  technologi Java/J2EE, C/C++ oraz „.NET”.

Specjaliści od tworzenia systemów i aplikacji rekrutowani są głównie przez firmy produkujące rozwiązania IT pod własną marką lub też tworzące na zamówienie przedsiębiorstw z różnych branż. Należą do nich zarówno firmy polskie, jak i oddziały międzynarodowych korporacji.

W dalszej kolejności poszukiwani są konsultanci i wdrożeniowcy, szczególnie wyspecjalizowani w systemach ERP, administratorzy i pracownicy wsparcia technicznego czyli help desku. Najwięcej pracy dla specjalistów IT/Telco jest w dużych miastach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku. Tam też oferuje się najatrakcyjniejsze wynagrodzenia.

Płaca w sektorze IT/ Telecom zwykle jest dobra, ale zróżnicowana. Jej wysokość zależy od umiejętności i stażu pracy.

Finanse/ Bankowość – doradzanie się opłaca

W branży bankowej najczęściej poszukiwanymi pracownikami są osoby od bezpośredniej obsługi klientów- zarówno biznesowych, jak i detalicznych. W cenie są doradcy finansowi, kredytowi, opiekunowie inwestycyjni małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrasta również zapotrzebowanie na osoby obsługujące klientów zamożnych, poszukujących usług doradczych w zakresie skutecznego lokowania i pomnażania posiadanego majątku.

Jak w dominie, rozwój działu bezpośredniej obsługi klienta pociąga za sobą zwiększenia zatrudnienia w działach tak zwanego „back office”. Efektem jest wzrost zapotrzebowania na analityków finansowych, analityków kredytowych, specjalistów ds. ryzyka.

Nie słabnie zapotrzebowanie na księgowych, specjalistów ds. sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Na nich miejsca pracy czekają w działach finansowych wielu przedsiębiorstw oraz w firmach doradczych i audytorskich. Cennymi specjalistami na rynku są także osoby zajmujące się rozliczaniem funduszy europejskich.

Przemysł i budownictwo - Inżynierem być

Branża budowlana narzeka na brak fachowców we wszystkich dziedzinach. Wprawdzie obecny rok przyniósł pogorszenie w sektorze mieszkaniowym, ale w dobrej kondycji jest budownictwo infrastrukturalne, drogowe, kolejowe. Poszukiwani są zarówno inżynierowie projektanci, jak i inżynierowie budów. Jak podaje raport Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, największe braki kadrowe występują wśród specjalistów z uprawnieniami, mogącymi samodzielnie kierować budowami.

Charakterystyczna cechą rynku produkcyjnego, jest zróżnicowanie zapotrzebowania na poszczególne specjalności w zależności od regionu. Inżynierowie od planowania i zarządzania produkcją, automatycy, mechanicy, inżynierowie procesu poszukiwani są tam, gdzie powstają nowe inwestycje- głównie w Polsce południowej (Małopolska, Górny i Dolny Śląsk) oraz w regionie łódzkim, poznańskim, toruńskim. Dla przykładu, największe zapotrzebowanie na specjalistów od lotnictwa jest w rejonie południowo-wschodniej Polski ze względu na silne skoncentrowanie w tym regionie przemysłu lotniczego (75% produkcji i zatrudnienia).

Call centre - dobry start dla każdego

Spośród ogłoszeń pracy wybijają się również oferty dla  pracowników call centre. Ten niełatwy zawód, przez wielu wybierany jest jako początek kariery. Zwykle nie wymaga od pracownika zdobywanej latami wiedzy czy doświadczenia. Otrzymywane wynagrodzenie nie należy do najwyższych, lecz stanowisko „na słuchawce” ma inne zalety. Należą do nich elastyczny czas pracy, częste szkolenia i młody zespół. Oferuje także cenną możliwość zdobycia podstaw specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie (np. rynku kredytów), doświadczenia w obsłudze klienta oraz dalszego rozwoju w sektorze handlu i usług. Duża rotacja w tej branży sprawia, że takie stanowiska są jednymi z łatwiejszych do zdobycia.

Edukacja –nauczyciel wraca do łask

Chociaż nauczyciele od kilku lat nie schodzą z list zawodów bez przyszłości, powoli odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na ich pracę. Niskie zarobki w szkolnictwie to główny powód, dla którego młodzi ludzie nie decydują się na pracę w szkołach. Najbardziej poszukiwanymi są nauczyciele języków obcych. Zapotrzebowanie na nich jest spore zarówno w szkołach powszechnych, jak też w powstających jak grzyby po deszczu prywatnych placówkach językowych. Duży popyt na specjalistów od nauczania języków obniża wymagania pracodawców. Ukończenie studiów filologicznych nie zawsze jest zatem warunkiem wymaganym od kandydatów. Niejednokrotnie wystarczy biegła znajomość danego języka, najlepiej potwierdzona certyfikatami, oraz ukończenie specjalistycznego kursu z metodyki nauczania języków obcych. Pożądane jest również doświadczenie w nauczaniu, zdobyte podczas udzielania indywidualnych korepetycji.  

Renesans przeżywa średnie szkolnictwo techniczne. Do pracy w nim poszukiwani są nauczyciele różnych zawodów. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby kształcić młody personel, na deficyt którego narzekają z kolei międzynarodowe korporacje inwestujące w Polsce. Również w technikum specjalistyczne wykształcenie nie jest wymagane. Za to argumentem świadczącym na korzyść ubiegających się o pracę są doświadczenie w danej dziedzinie oraz ukończenie kursu dającego uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych.

Zainteresowaniem pracodawców nie cieszy się natomiast w Polsce wymieniany w rankingach zawodów przyszłości teletutor czy e-tutor. E-learning, nie jest jeszcze tak szeroko rozpowszechniona metoda nauczania, jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy USA, dlatego zapotrzebowanie na pracowników układających programy nauczania czy wspierających osoby uczące się na kursach on-line, jest znikome.
Podobnie jak w przypadku lekarzy, braki na rynku nie przekładają się na wzrost płac w sektorze publicznym. Możliwość zdobycia wyższych zarobków otwierają natomiast posady w coraz liczniejszym szkolnictwie prywatnym.

Medycyna i farmacja – powołanie zyskuje na wartości

Kryzys kadr medycznych występuje niemal w każdym Państwie na świecie. Polska nie jest wyjątkiem. Jak donosi raport Ministerstwa Zdrowia, braki kadrowe w samych placówkach służby zdrowia wynoszą ponad 4 tys. w przypadku etatów lekarskich i ponad 3 tys. w przypadku pielęgniarek. Najbardziej potrzeba specjalistów od anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, pediatrii oraz chirurgii ogólnej. Dodatkowo rozwijające się dynamicznie lecznictwo prywatne generuje zapotrzebowanie na absolwentów medycyny i pielęgniarstwa.

Największe potrzeby w stosunku do zawodu farmaceuty zgłaszają apteki. Problemy z obsadzeniem wakatów mają głównie te z mniejszych miast i wsi. Prawo farmaceutyczne nakłada na kierowników aptek i hurtowni obowiązek posiadania dyplomu, co rodzi jeszcze większy popyt na farmaceutów. W dalszej kolejności poszukiwani są specjaliści ds. monitorowania badań klinicznych oraz rejestracji leków. Najmniej propozycji znajdą dla siebie osoby chcące podjąć stanowisko badawcze, pracujących przy rozwoju nowych produktów. Firmy w Polsce zajmują się głównie konfekcjonowaniem i dystrybucja gotowych preparatów medycznych. Niewiele z nich posiada własne laboratoria. Zapotrzebowanie na badaczy jest zatem minimalne.
Zawód przedstawiciela medycznego to najczęstsza propozycja dla osób po farmacji. Dobrzy handlowcy są na wagę złota w każdej dziedzinie. Zasada ta dotyczy również branży farmaceutycznej. Wykształcenia kierunkowego wymaga się jednak tylko na niektóre stanowiska, głównie przy sprzedaży specjalistycznych preparatów leczniczych, na stanowiskach wymagających częstego kontaktu z lekarzami.

Marketing – od pucybuta do milionera

To działka, która kusi ludzi prężnych, przedsiębiorczych i chcących cały czas przeć naprzód. Ofert dla jej pracowników jest sporo, a hierarchia stanowisk jest rozpięta od asystentki działu poprzez specjalistę, na kierowniku i dyrektorze kończąc. W porównaniu z innymi sektorami zawodowymi Marketing to dziedzina, która w relatywnie krótkim czasie daje również możliwość awansowania na wyższe stanowisko.
Do rozpoczęcia pracy w tym sektorze wykształcenie kierunkowe nie jest konieczne. Silniejszym atutem są posiadane umiejętności i zdobyte doświadczenie. Jednak w związku z mnogością absolwentów kierunków marketingowych, konkurencja na tym rynku jest duża. Wzrasta zatem wartość skończonych studiów, szkoleń, warsztatów i zdobytych certyfikatów umiejętności. By osiągnąć więcej na tej linii frontu musimy w siebie inwestować. Ten wysiłek otwiera drogę do aplikowania na oferty z wyższej półki.

Częściej można trafić na oferty skierowane do pracowników Działu Marketingu. Rzadziej do Specjalistów zajmujących się częścią tej dziedziny, jaką jest public relations. Jest to spowodowane m.in. panującym wciąż w wielu polskich firmach spychaniem działań PR-owych na margines, a także wymogami stawianymi przez pracodawców. Często wolą oni oszczędzić na inwestowaniu w pracowników zatrudniając Specjalistę ds. Marketingu, w skład zadań którego będzie wchodziła również opieka nad wizerunkiem przedsiębiorstwa niż zatrudniać osobę specjalnie do tego predestynowaną.

Co zastanawiające, często ogłoszenia na specjalistę ds. marketingu nie różnią się wiele od tych dla kierowników Działu. Powodem jest fakt, że nadal w wielu polskich firmach marketing tworzony jest przez skromne 1-osobowe grono. To nastręcza wielu trudności w codziennym pracowniczym życiu, ale sprawia też, że uprawiany zawód jest ciekawszy i zyskuje na rozmaitości wykonywanych obowiązków i osiąganych celów.

Autorzy:  Iwona Kwaśna, Małgorzata Sacewicz-Górska  

(Artykuł ukazał się również w Informatorze KARIERA 2008/ 2009)

 

Powrót

 • Blip
 • Wykop
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Del.icio.us
 • Wyszukiwarka ofert pracy
  Szukane słowo
  Wyszukiwanie zaawansowane