Akademia Absolwenta – Zakłady Produkcyjne

Akademia Absolwenta w Zakładach Produkcyjnych Kraft Foods to płatny program trwający 1 rok.  Uczestnicy Akademii mają możliwość poznania specyfiki pracy w jednym z naszych zakładów produkcyjnych - w Cieszynie, Jankowicach k/Poznania, Jarosławiu lub Płońsku. Program obejmuje swym zasięgiem różne działy, takie jak: Business Development, Logistyka, Dział HR, Finanse, Zakupy, Ciągłe Doskonalenie i Zarządzanie Jakością, Dział Utrzymania Ruchu. Praca w tych działach daje praktyczne doświadczenie i wiedzę o najwyższych standardach produkcyjnych. Zazwyczaj jest też pierwszym krokiem do kariery w zaawansowanej technologicznie firmie, jaką jest Kraft Foods.
 
PRZEBIEG AKADEMII
Akademia Absolwenta w naszych zakładach produkcyjnych rozpoczyna się programem wdrożeniowym, którego celem jest dokładne poznanie Zakładu, zdobycie wszechstronnej wiedzy o funkcjonowaniu firmy i współzależnościach między jej funkcjami/działami. Wiedza ta okaże się niezbędna w chwili objęcia odpowiedzialnego stanowiska w konkretnym obszarze.

Po okresie wstępnym zajmiesz się realizacją samodzielnych zadań i projektów związanych z działalnością działu, w którym odbywać się będzie Twoja praktyka  (tj. np. Służb Utrzymania Ruchu, Działu Produkcji, Działu Inwestycji, Działu Logistyki Produkcyjnej, Dział HR).

 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROGRAMIE:
Jako uczestnik programu, podlegasz bezpośrednio Opiekunowi. Jest to menedżer działu, w którym odbywasz praktykę, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wspiera Twój rozwój i służy pomocą w kwestiach organizacyjnych. Możesz także liczyć na wsparcie Mentora. Taką rolę pełni zazwyczaj szef danego departamentu. Twoja praca i rozwój podlegają ocenie, której dokonują Opiekun i Mentor.
Jest to jednocześnie rekomendacja, co do Twoich dalszych kroków odnośnie kontynuacji kariery w Kraft Foods.
 
KOGO SZUKAMY?
Jeżeli:
  • jesteś lub niebawem zostaniesz absolwentem wyższej uczelni o profilu technicznym (automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji) lub o profilu ekonomicznym (psychologia, komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi)
  • jesteś w stanie rozpocząć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • jesteś mobilny/mobilna i gotowy/gotowa na zmianę miejsca pracy na inną fabrykę w Polsce lub w Europie,
  • posługujesz się dobrze językiem angielskim,
  • myślisz perspektywicznie o swoim rozwoju,
  • jesteś proaktywny/ proaktywna oraz uważasz, że masz silną osobowość i potrafisz przekonać innych do własnych poglądów, analiza danych i wyciąganie wniosków jest Twoją mocną stroną,

Szukamy właśnie Ciebie - Aplikuj!

Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą stronę :

www.karierakraftfoods.pl