Korzystamy z plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Aby zarządzać plikami cookie lub wycofać zgodę na ich używanie, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena i Rozwój

Oferujemy szerokie portfolio usług z obszaru oceny i rozwoju. Mamy bogate doświadczenie w realizacji projektów: Assessment & Development Centre, ocena 360 stopni, szkolenia, coaching outplacement.

Assessment/Development Centre

Metoda pozwalającą dokonać obiektywnej oceny kompetencji pracowników, określić ich potencjał zawodowy i luki kompetencyjne.

Zalety współpracy

 • Autorska metodologia HRK opierająca się na zadaniach o problematyce biznesowej dostosowanej do potrzeb firmy

 • Zespół ponad 30 doświadczonych konsultantów wspierających Klienta – poznaj naszych Ekspertów

 • Własna infrastruktura umożliwiająca przeprowadzenie nawet największych projektów

 • Gwarancja sukcesu – HRK zakończyło 180 udanych projektów AC/DC, 16 000 przebadanych osób

Możliwości wykorzystania Assessment Centre

 • CEL REKRUTACYJNY

W jakim stopniu kandydat spełnia oczekiwania kompetencyjne organizacji?

 • RESTRUKTURYZACJA FIRMY

Jak przejawia się potencjał zawodowy pracowników w sytuacji zmian stanowiskowych czy optymalizacji zasobów pod kątem nowej strategii firmy?

 • REKRUTACJA DO PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Kogo zakwalifikować do programu rozwojowego w firmie?

 • AUDYT KOMPETENCYJNY

Jakie są przyczyny spadku wyników sprzedaży czy niskiego poziomu zaangażowania pracowników?

Możliwości wykorzystania Development Centre

 • DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRACOWNIKÓW

Jakie kompetencje należy rozwijać u pracowników, aby efektywniej realizowali zadania na określonych stanowiskach pracy?

 • TWORZENIE REZERW KADROWYCH I ŚCIEŻEK ROZWOJU KARIERY DLA PRACOWNIKÓW

Którzy pracownicy mają potencjał do pełnienia nowych ról w organizacji? Jak zakwalifikować ich do systemów zarządzania talentami lub tworzenia rezerw dla kluczowych stanowisk?

 • POMIAR KOMPETENCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU ROZWOJOWEGO

Jak zwróciła się inwestycja w programy szkoleniowe?

Ocena 360 stopni

W procesie oceny 360° pracownik lub grupa pracowników otrzymuje od innych osób z otoczenia w organizacji informacje na temat swojego funkcjonowania w pracy.

Zalety współpracy

•     Opracowywanie wraz z uczestnikami szkolenia podręczników i materiałów do codziennej pracy

•     Nacisk na aspekt praktyczny

Kiedy warto zaproponować przeprowadzenie Oceny 360 stopni?

  • PROJEKTOWANIE ŚCIEŻEK ROZWOJU KARIERY

Jakie są silne strony pracownika, a jakie bariery go ograniczają?

 • OCENA KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI

Jakie są braki komunikacyjne wewnątrz firmy lub w relacjach z klientami? Jaka jest jakość kontaktów pomiędzy pracownikami?

 • POMIAR EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Na ile system szkoleniowy organizacji jest skuteczny? Jak rozwija kwalifikacje pracowników?

Szkolenia

Wspierając swoich klientów w budowaniu systemów zarządzania personelem, HRK prowadzi „szyte na miarę” potrzeb firm szkolenia.

Zalety współpracy

• HRK zatrudnia doświadczonych coachów z certyfikatem International Coach Federation lub International Coaching Community, którzy skutecznie wspierają współpracujące z nimi osoby i organizacje w osiąganiu rezultatów

Typy proponowanych przez nas szkoleń HR

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU SKUTECZNEGO PROWADZENIA REKRUTACJI

Kluczowe pułapki procesu rekrutacyjnego ● Identyfikowanie kompetencji zawodowych na rekrutowanym stanowisku ● Techniki wywiadu biograficznego ● Techniki wywiadu kompetencyjnego  ● Techniki weryfikowania wiedzy produktowej i branżowej ● Diagnoza motywacji kandydatów

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE

Założenia metody Assessment/Development Centre ● Rodzaje zadań stosowanych w Assessment/Development Center ● Zasady organizacji i kontrolowania przebiegu sesji ● Sposób oceny kompetencji i wskazówki jak uniknąć błędów ● Integracja ocen ● Zasady przygotowywania raportów ● Udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom AC/DC oraz klientom wewnętrznym

 • SZKOLENIE Z WYWIADU KOMPETENCYJNEGO

Rodzaje interview i zasadność ich stosowania w zależności od celu ● Identyfikacja i definiowanie kompetencji ● Struktura rozmowy opartej na kompetencjach ● Rodzaje zadawanych pytań

 • SZKOLENIE ZE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY NA BAZIE METODOLOGII INSIGHTS DISCOVERY

Wsparcie w budowaniu większej świadomości siebie, w zdefiniowaniu swojego preferowanego stylu działania i komunikowania się ● Doskonalenie własnego stylu komunikowania się z innymi członkami zespołu, w tym także podczas rozmów rekrutacyjnych  ● Zrozumienie różnic komunikacyjnych u innych, w tym kandydatów do pracy ● Uwypuklenie dobrych zasad współpracy z innymi osobami w zespole ● Wsparcie i wskazówki do dalszego rozwoju zawodowego

Inne szkolenia

•     Szkolenia z udzielania informacji zwrotnych i oceny pracowników

•     Szkolenia z prowadzenia procesów outplacement dla działu HR

•     Szkolenia z motywowania pracowników

•     Szkolenie z radzenia sobie w trudnych sytuacjach biznesowych na etapie zmian organizacyjnych

•     Szkolenie z rozmów coachingowych dla menedżerów

•     Warsztaty z konstruowania zadań symulacyjnych do sesji Assessment Centre

•     Warsztaty dla działu HR wspierające procesy zarządzania talentami

Coaching

Profesjonalny coaching prowadzi do uruchomienia zasobów potrzebnych do realizacji ważnych aktualnie dla danej osoby celów zawodowych lub osobistych. Cele te są ustalane wspólnie przez firmę i uczestnika coachingu i winny być spójne z wartościami oraz strategią organizacji. Dla organizacji coaching jest narzędziem budowania zaangażowania, odpowiedzialności, a także kultury nastawionej na rozwój pracowników i otwartej na zmiany.

Zalety współpracy

 • HRK zatrudnia doświadczonych coachów z certyfikatem International Coach Federation lub International Coaching Community, którzy skutecznie wspierają współpracujące z nimi osoby i organizacje w osiąganiu rezultatów
 • Pierwsza sesja jest bezpłatna – Klient wybiera Coacha, którego styl pracy mu najbardziej odpowiada
 • Wieloletnie doświadczenie

Typy proponowanych przez nas szkoleń HR

 • NIEADEKWATNY DO ZESPOŁU SPOSÓB ZARZĄDZANIA

I chcemy osiągnąć spójność.

 • TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

I zależy nam na trwałym usprawnieniu.

 • SZYBKIE AWANSE

I chcemy umożliwić wypracowanie balansu.

 • ZMIANY WARUNKÓW OTOCZENIA

I chcemy się dostosować.

 • WYPALENIE ZAWODOWE

I chcemy odzyskać energię do pracy.

Outplacement

Program wsparcia zmiany zawodowej (outplacement) został przez nas skonstruowany w taki sposób, by ograniczyć do minimum negatywne skutki zwolnień dla organizacji i zmaksymalizować korzyści odnoszone z programu przez zwalnianych pracowników. Proponujemy programy indywidualne, przygotowane z myślą o kadrze menedżerskiej i pracownikach zajmujących stanowiska specjalistyczne, a także outplacement grupowy.

 • OUTPLACEMENT GRUPOWY

Uczestnicy programu mają możliwość wyboru elementów programu, w których chcą uczestniczyć.

 • OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Dodatkowy moduł – możliwość spotkania z konsultantem z odpowiedniej specjalizacji.

Korzyści z wdrożenia programu outplacementu

 • NIWELOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW

Zmniejszenie poziomu stresu pracowników, wsparcie w poradzeniu sobie z nową, trudną sytuacją życiową.

 • POPRAWA ATMOSFERY W FIRMIE

Uniknięcie spadku zaangażowania pracowników.

 • PODTRZYMANIE MOTYWACJI POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

Dzięki dbałości o pracowników nawet w sytuacji rozstania.

 • DBAŁOŚĆ O WIZERUNEK FIRMY NA RYNKU

Budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Wybierz język: PL EN
Portal Rynku Pracy