Korzystamy z plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Aby zarządzać plikami cookie lub wycofać zgodę na ich używanie, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z dniem 1 maja 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. Zgodnie z jego treścią, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Polski jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zmiana ta przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudniania cudzoziemców.

Poprzednie przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców przewidywały, iż pracodawca chcąc zatrudnić osobę posiadającą poszukiwane przez niego kwalifikacje, ale pochodzącą z zagranicy musiał najpierw sam złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, a dopiero potem kandydat mógł złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt. Obecnie wymagany będzie jeden wniosek. 

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającej części odpowiadają przepisom rozporządzenia obowiązującego przed 1 maja 2015 roku. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie możliwości pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce. Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o który występował pracodawca studenta i dotyczyło to wyłącznie określonego stanowiska pracy. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy są już objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Przepisy rozporządzenia zwalniają osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty bądź prezentacje mające szczególną wartość naukową lub artystyczną z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  Dodatkowo został zniesiony wymóg zachowania przez te osoby miejsca stałego pobytu za granicą.

Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania przepisu w zakresie oświadczeń składanych do Powiatowych Urzędów Pracy  przez pracodawców  o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zapis w sposób wyraźny wskazuje, iż okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń, zbliżyć poziom  ochrony cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz ułatwić kontrolę legalności pracy cudzoziemców. 

Zmianie uległ także zapis odnośnie postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiana ta obejmuje między innymi ograniczenie kręgu osób, spośród których w pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy poszukuje kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy oraz możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie do niego tak wybranych kandydatów.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/
http://www.infor.pl/
https://www.biznes.gov.pl/

Autorki:

Monika Dąbrowska, Specjalista ds. Kadr, HRK Payroll Consulting
Barbara Czerwińska, Specjalista ds. Kadr, HRK Payroll Consulting
Eliza Wawrzyniak, Specjalista ds. Kadr, HRK Payroll Consulting
Magdalena Grzechnik, Młodszy Specjalista ds. Kadr, HRK Payroll Consulting
Paulina Skoczeń, Młodszy Specjalista ds. Kadr, HRK Payroll Consulting

Podziel się:

Artykuły eksperckie

Kampania wizerunkowo-rekrutacyjna Leroy Merlin przygotowana we współpracy z HRK Employer Branding, która wystartowała pod koniec marca spotkała się z uznaniem jury konkursu Employer Branding Excellence Awards 2018. Leroy Merlin otrzymało za nią aż dwa...

Odpowiednie przygotowanie dokumentów aplikacyjnych to podstawa w szukaniu pracy.  Z doświadczenia konsultantów HRK wynika, że odpowiednio przygotowane CV jest...

Widocznym w ostatnim czasie trendem jest wzrost popularności home office, zarówno wśród korporacji, jak i mniejszych firm. Dla Key Account Managerów z branży FMCG możliwość pracy zdalnej ma większe znaczenie niż precyzyjnie określona ścieżka kariery, czy rozbudowany...

Wybierz język: PL EN
Portal Rynku Pracy