Artykuły, hr, kodeks pracy, młodzi na rynku pracy, payroll consulting, porady hr, prawo pracy, rynek pracy, 07.11.2022

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – na czym polega i co warto wiedzieć?

5 min.

zespół, praca, spotkanie, burza mózgów

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące programu “Bez PIT dla młodych”

Pracujesz, realizujesz praktyki absolwenckie lub jesteś na stażu uczniowskim i masz mniej niż 26 lat? Od 1 sierpnia 2019 roku możesz skorzystać z ulgi podatkowej. Na czym polega program „Bez PIT dla młodych”? Czy zwolnienie z podatku do 26. roku życia przysługuje każdemu, czy istnieją jakieś ograniczenia? Podpowiadamy!

Pracownicy do 26. roku życia a obowiązek rozliczania PIT-u

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy wszystkich osób, które w danym roku podatkowym osiągnęły jakikolwiek przychód uwzględniony w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426. z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegają umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Rodzaj deklaracji podatkowej jest uzależniony od źródła przychodu.

W Polsce legalną pracę zarobkową może podjąć osoba, która ukończyła 15 lat (do momentu ukończenia 18. roku życia traktowana jest jako pracownik młodociany). Szybkie wejście na rynek pracy pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie i zapewnia niezależność finansową umożliwiającą rozpoczęcie życia „na własny rachunek”. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, często podejmują pracę na pełen etat lub łączą pracę zarobkową z nauką. Celem programu „Bez PIT dla młodych” jest zachęcenie do podjęcia legalnej pracy zarobkowej w kraju po zakończeniu edukacji.

Przeczytaj: Etat czy własna działalność? B2B vs umowa o pracę – co się bardziej opłaca?

Na czym polega zwolnienie z podatku dochodowego do 26. roku życia?

Program „Bez PIT dla młodych” zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnego PIT-u. Ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Warto jednak pamiętać, że liczy się nie tylko wiek podatnika, ale także wysokość pobieranego przez niego wynagrodzenia za pracę.

Warunki dotyczące zwolnienia z podatku do 26. roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą liczyć na preferencję w podatku dochodowym dla osób fizycznych (tzw. ulga dla młodych). Podstawą prawną do jej zastosowania jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426. z późń. zm.).

Program „Bez PIT dla młodych” – dla kogo?

Ulga podatkowa dotyczy osób, które:

  • w chwili uzyskania przychodu mają mniej niż 26 lat;

Ważne! Zgodnie z ustawą „dzień ukończenia 26. roku życia” to dzień, w którym podatnik kończy 26. rok życia. Przychody uzyskane po tym terminie nie są objęte ulgą, nawet jeśli umowa została zawarta przed dniem skończenia przez podatnika 26. roku życia.

Przykład:

Marek urodził się 15 listopada. Z ulgi podatkowej może skorzystać do 15 listopada włącznie w roku, w którym kończy 26. rok życia. Wszystkie przychody uzyskane po 16 listopada nie są już objęte preferencją w podatku dochodowym.

  • mogą wykazać przychód pochodzący z umowy o pracę, umowy zlecenia, praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego;
  • mają przychód, który nie przekracza 85 528 zł rocznie.

Limit przychodów a zwolnienie z PIT

85 528 zł – tyle wynosi limit przychodów rocznych uprawniający do skorzystania z preferencji podatkowej „ulga dla młodych”. Wszystkie przychody powyżej tej kwoty nie są objęte ulgą. Należy pamiętać, że do limitu przychodów zaliczają się przychody uzyskane z umowy o pracę, umowy zlecenia, stażu absolwenckiego lub praktyk uczniowskich. Zwolnienie z PIT przysługuje podatnikowi, niezależnie od liczby zawartych umów. Ograniczeniem jest wysokość uzyskanych przez niego przychodów.

Przykład: Monika ma 24 lata. W 2022 zarobi 87 638 zł. Kwota 85 528 zł będzie zwolniona z podatku. Nadwyżka (czyli 2 110 zł nie zostanie objęta ulgą).

Zwolnienie z podatku do 26. roku życia – jak to działa?

Ulga dla młodych jest przyznawana automatycznie z mocy ustawy. To znaczy, że podatnik nie musi składać żadnego dodatkowego oświadczenia, aby móc z niej skorzystać. Jego deklaracja zostanie złożona automatycznie. Dotyczy to osób, których przychód jest w całości objęty ulgą dla młodych.

Ważne! Podatnik ma obowiązek wykazania wszystkich dodatkowych przychodów, także tych, które nie pochodzą z umowy o pracę, umowy zlecenia, stażu czy praktyk, ale np. z najmu. Podatnik musi wykazać je samodzielnie w swoim zeznaniu, nawet jeżeli nie ukończył 26. roku życia.

Czy każdy podatnik, który nie ukończył 26. roku życia, musi skorzystać z ulgi?

Podatnik nie ma obowiązku korzystania z ulgi. Jeśli jednak spełnia wszystkie warunki i chce z niej zrezygnować, musi przedłożyć swojemu płatnikowi (np. pracodawcy) wniosek w tej sprawie w formie pisemnej (poinformowanie płatnika w formie ustnej nie zostanie uznane za wiążące).

Ustawodawca nie przewidział jednolitego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi dla młodych. Wobec tego podatnik musi zredagować wniosek samodzielnie, tytułując go np. Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych. Tworząc pismo, należy pamiętać o zachowaniu języka formalnego. Na dokumencie należy złożyć odręczny podpis. Wniosek powinien zostać uwzględniony przez płatnika najpóźniej w następnym miesiącu po złożeniu przez podatnika dokumentu.

Najczęstszą sytuacją, w której podatnik rezygnuje ze stosowania ulgi dla młodych, jest uzyskiwanie przychodów od różnych płatników (jeśli w każdym przypadku ulga jest przyznawana z mocy ustawy). Niezłożenie wniosku w takiej sytuacji może wiązać się z koniecznością uiszczenia dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Ważne! W każdym roku podatkowym należy złożyć w tej sprawie osobny wniosek (do momentu ukończenia przez płatnika 26. roku życia, kiedy to ulga przestaje być naliczana z mocy ustawy).

Komu nie przysługuje zwolnienie z podatku do 26. roku życia?

Limit przychodów to nie jedyne ograniczenie przewidziane przez ustawodawcę. Przychody z własnej działalności gospodarczej również nie są objęte ulgą dla młodych. Preferencja podatkowa nie obowiązuje także w sytuacji, gdy podatnik jest zatrudniony na umowę o dzieło. Zwolnienie z podatku do 26. roku życia nie dotyczy także osób, które pobierają zasiłek choroby, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne.

Praca do 26. roku życia a składki na ZUS i NFZ

Osoby uprawnione do ulgi podatkowej ze względu na wiek muszą pamiętać, że wciąż mają obowiązek uiszczenia składek na ZUS i NFZ (dotyczy osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym).

Program „Bez PIT dla młodych” dla małżeństw a limit podatkowy

Ulga podatkowa przysługuje każdemu małżonkowi odrębnie (jeśli oboje nie ukończyli 26. roku życia i spełniają wszystkie inne warunki dotyczące rodzaju zatrudnienia oraz wysokości przychodów).

Osoby, którym przysługuje zwolnienie z podatku do 26. roku życia, mogą liczyć na spore oszczędności – nawet kilka tysięcy złotych w rozliczeniu rocznym.

Czytaj więcej:

młodzi ludzie, talenty

employer branding, młodzi na rynku pracy, pokolenie z, porady hr, rekrutacja, rynek pracy, Artykuły13.11.2017

Przedsiębiorco, chcesz przyciągać młode talenty? Zadbaj o rozpoznawalność marki!

Praca dla niepełnoletnich

kodeks pracy, młodzi na rynku pracy, payroll consulting, porady dla pracodawców, porady hr, prawo pracy, rynek pracy, Artykuły31.08.2022

Praca dla osób niepełnoletnich – korzyści dla młodych pracowników i firm oraz najważniejsze zasady zatrudniania

młodzi na rynku pracy, rekrutacja, wynagrodzenie, zarobki, Artykuły16.12.2016

Młodzi, a już dobrze opłacani

Zatrudnienie pracownika – niezbędne dokumenty

porady hr, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie, Artykuły20.06.2022

Rodzaje umów a podejmowanie zatrudnienia – najważniejsze informacje i porady

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.