Artykuły, kodeks pracy, payroll consulting, prawo pracy, rodzaje umów o pracę, rynek pracy, umowa o pracę, 26.07.2022

B2B vs umowa o pracę – co się bardziej opłaca?

5 min.

b2b vs umowa o pracę

Coraz częściej zastanawiamy się lub stajemy przed wyborem, co wybrać – umowę o pracę czy samozatrudnienie? Poznaj najważniejsze różnice, czy opłaca się i jak wygląda przejście z UoP na B2B u tego samego pracodawcy?

Płatny urlop i brak konieczności samodzielnego „załatwiania formalności w ZUS-ie”, ale niższe wynagrodzenie i większa kontrola ze strony pracodawcy. Elastyczne godziny pracy i więcej pieniędzy „na rękę”, ale brak płatnego urlopu i konieczność samodzielnego pilnowania terminów rozliczeń. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co wybrać – umowę o pracę czy samozatrudnienie? Jakie są wady i zalety obu rozwiązań? Podpowiadamy, jak wygląda przejście z UoP na B2B u tego samego pracodawcy i pokazujemy, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się samozatrudnieni.

Najważniejsze różnice pomiędzy B2B a umową o pracę

  • Umowa o pracę – krótka charakterystyka

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy. Dokument ten porządkuje kwestie związane m.in. z wynagrodzeniem, urlopem i czasem pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają szereg przywilejów m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i macierzyńskiego, minimalnego wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia, zwolnienia lekarskiego czy uregulowanego czasu pracy. Są także chronione przed zwolnieniem w okresie ciąży, a także w wieku przedemerytalnym. Czas pracy na umowie o pracę jest również wliczany do stażu pracy. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę pracodawca bierze na siebie obowiązek pokrycia całości składek (chorobowych i zdrowotnych) lub ich części (emerytalnych i rentowych). Pracownik zatrudniony na UoP, oprócz przywilejów, ma także ściśle określone obowiązki, do których należy m.in. przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Pracodawca ma także prawo do kontrolowania zasadności zwolnień lekarskich.

  • Umowa B2B – z czym się wiąże?

Skrót B2B (ang. business to business) oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi). Osoby współpracujące z innymi podmiotami na podstawie umowy B2B nazywane są samozatrudnionymi i rozliczają się za pomocą faktury. Umowę B2B regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wobec samozatrudnionych nie ma zastosowania Kodeks pracy. Pracownik nie ma więc prawa do przywilejów przysługujących osobom zatrudnionym na UoP. Równocześnie nie jest jednak tak ściśle związany z pracodawcą. Otrzymuje wyższą kwotę „na rękę”, zobowiązując się do samodzielnego opłacania składek i podatków. Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej nakłada więc na pracownika dodatkowe obowiązki. Samozatrudniony musi opłacać wszystkie składki i podatki na rzecz państwa w terminie, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Istnieje jednak możliwość zlecenia prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej.

Co należy wiedzieć przed podjęciem decyzji o przejściu z UoP na B2B?

Coraz więcej osób myśli o zmianie formy zatrudnienia. Umowa B2B może być atrakcyjną alternatywą dla umowy o pracę, ale nie w każdym przypadku. Najczęstszym powodem przejścia na B2B są kwestie finansowe. Ze względu na to, że pracodawca nie opłaca samozatrudnionemu składek na ZUS, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą otrzymuje wyższą kwotę netto. Ta forma współpracy jest szczególnie popularna w zawodach kreatywnych i technicznych, w których dominuje praca projektowa. Wśród osób zatrudnionych na umowach B2B dominują więc programiści, SEO-wcy, copywriterzy, marketerzy, elektrycy, elektronicy czy mechanicy.

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy zatrudnienia z UoP na B2B trzeba zastanowić się nad opłacalnością tego rozwiązania. Nie dla każdego to rozwiązanie będzie bowiem równie korzystne. Jak ocenić swoją sytuację, aby mieć pełną klarowność, czy przejście z umowy o pracę na B2B jest dobrym pomysłem? Można skorzystać z dostępnych w internecie bezpłatnych kalkulatorów. Aby otrzymać szczegółowe wyliczenia, należy podać m.in. podstawę wymiaru składek (mały lub duży ZUS), procent podatku dla przedsiębiorcy (18, 19 lub 32%), a także koszty uzyskania przychodu.

Kwestie podatkowe to jednak nie wszystko. Warto mieć świadomość, że, rezygnując z umowy o pracę, rezygnujemy także z określonych w Kodeksie pracy przywilejów pracowniczych. Tracimy prawo do bezpłatnego urlopu wypoczynkowego, zasiłku chorobowego czy form ochrony przed zwolnieniem. Zastanawiając się nad rozwiązaniem umowy o pracę i założeniem własnej działalności gospodarczej, warto pamiętać o związanych z tym obowiązkach, czyli przede wszystkim samodzielnym opłacaniem składek. Co w takim razie zyskujemy (oprócz wyższych zarobków)?

  • Możliwość odliczania kosztów firmowych od podatku

Samozatrudnieni mają możliwość „wrzucenia w koszty” wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej są to: abonament internetowy, samochód, paliwo czy sprzęt elektroniczny.

  • Większą elastyczność

Przejście na B2B daje większą swobodę w organizacji pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest zobowiązana do pracy w określonych godzinach (jednak nie w każdym przypadku, warto więc te kwestie uregulować przy podpisywaniu kontraktu).

Jak wygląda przejście z umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy?

Polskie prawo nie zabrania pracownikowi zmiany formy zatrudnienia z UoP na B2B u tego samego pracodawcy. Konieczne jest jednak zakończenie poprzedniego stosunku pracy. Strony mogą jednak zakończyć stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, podpisując wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron. Następnie pracownik musi założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zawrzeć kontrakt B2B z pracodawcą. Przy tworzeniu dokumentu należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nowo sporządzona umowa nie nosiła znamion stosunku pracy. W przeciwnym wypadku może być bowiem uznana przez Sąd Pracy za umowę o pracę.

Czy opłaca się przechodzić z UoP na B2B u tego samego pracodawcy?

Pracodawcy chętnie przystają na alternatywne formy zatrudnienia. Usunięcie etatu na rzecz podjęcia współpracy z osobą samozatrudnioną oznacza bowiem obniżenie kosztów pracowniczych. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku odprowadzania składek za pracownika. Nie musi także przestrzegać okresu wypowiedzenia, w związku z czym łatwiej mu podjąć decyzję o zakończeniu współpracy.

Rozważając możliwość przejścia z UoP na B2B u tego samego pracodawcy, należy wziąć pod uwagę pewne „pułapki”. Samozatrudniony, który po rozwiązaniu umowy o pracę zamierza współpracować z tą samą firmą, w której był zatrudniony, traci możliwość korzystania z „ulgi na start” lub preferencyjnego ZUS-u. Oznacza to, że od samego początku będzie musiał opłacać tzw. duży ZUS. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wraz z przejściem na samozatrudnienie zmieni się rodzaj świadczonych przez samozatrudnionego usług. Warto zwrócić także uwagę na kwestie opodatkowania. Rezygnując z UoP, ale świadcząc te same usługi w ramach działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, nie można wybrać podatku liniowego jako formy opodatkowania.

Od jakiej kwoty opłaca się B2B?

Zmiana formy zatrudnienia z UoP na B2B będzie najkorzystniejsza dla osób, które na UoP pobierały wysoką pensję brutto, od której pracodawca odprowadzał wysokie składki ZUS. Samozatrudniony, opłacając samodzielnie składki i podatki na rzecz państwa, może zyskać dodatkową kwotę „na rękę”. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy strat i korzyści.

Czytaj więcej:

Zatrudnienie pracownika – niezbędne dokumenty

porady hr, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie, Artykuły20.06.2022

Rodzaje umów a podejmowanie zatrudnienia – najważniejsze informacje i porady

Umowa na czas określony a ciąża

hr, kodeks pracy, payroll consulting, porady dla pracowników, porady hr, prawo pracy, rodzaje umów o pracę, rynek pracy, umowa o pracę, Artykuły27.07.2022

Umowa na czas określony a ciąża – wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa o pracę – jakie są jej rodzaje

kodeks pracy, payroll consulting, prawo pracy, rynek pracy, umowa o pracę, Artykuły01.09.2021

Umowa o pracę – jakie są jej rodzaje i co powinna zawierać?

Premia uznaniowa w umowie o pracę

hr, kodeks pracy, payroll consulting, porady hr, umowa o pracę, Artykuły21.09.2022

Premia uznaniowa w umowie o pracę – czym jest i zasady jej przyznawania

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.