Monika Kostrzewa, Artykuły, 17.04.2024

Na czym polega outsourcing pracowników w IT? Zalety i zagrożenia

5 min.

Na czym polega outsourcing pracowników w IT?

Outsourcing Specjalistów IT oraz non-IT w dziedzinie technologii informatycznych (IT) jest praktyką coraz częściej wykorzystywaną przez firmy na całym świecie. Pozwala ona na delegowanie pewnych zadań lub całych projektów do zewnętrznych specjalistów lub firm, co niweluje konieczność utrzymywania pełnego zespołu IT wewnętrznie. Chociaż może to być skuteczna strategia dla wielu organizacji, warto pamiętać o wyzwaniach, które są z nią związane.

Na czym polega outsourcing pracowników w IT?

Outsourcing polega na oddelegowaniu firmom zewnętrznym dostarczenia pojedynczych osób, całych Zespołów lub gotowych rozwiązań w konkretnym obszarze przedsiębiorstwa.  Rozwiązania w ramach outsourcingu mogą obejmować szeroki zakres działań, począwszy od tworzenia oprogramowania, poprzez zarządzanie systemami informatycznymi, aż po wsparcie techniczne i utrzymanie infrastruktury IT. Firmy mogą zdecydować się na outsourcing zarówno dla projektów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Usługa ta umożliwia zachowanie pełnej elastyczności biznesowej.

Outsourcing pracowników w IT  – zalety

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usługi outsourcingu pracowników niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczają się:

 • Oszczędność kosztów. Przede wszystkim nie ponosimy kosztów związanych z procesem rekrutacji. Rozliczenie w formule Time & Material powoduje, że płacimy za realnie wypracowaną przez Specjalistów ilość godzin.
 • Oszczędność czasu. Dostarczenie wyselekcjonowanych Kandydatów w określonym budżecie, gwarancja na dostarczone Zasoby i szybkość działania to niejedyne zalety. Dodatkowo firma zlecająca outsourcing może liczyć również na zachowanie elastyczności finansowo budżetowej, możliwość rozbudowy własnych Zespołów bez zwiększania wewnętrznego FTE wewnątrz Organizacji, czy możliwość weryfikacji Kandydata o wiele dłużej, niż pozwala na to Kodeks Pracy.
 • Bezpieczeństwo. Outsourcing pozwala zachować bezpieczeństwo w razie ewentualnych zmian finansowania po stronie Klienta końcowego, pozwala zabezpieczyć długie nieobecności wewnętrznych pracowników (np. urlopy macierzyńskie czy L4).
 • Dostęp do specjalistów. Outsourcing pozwala firmom na dostęp do specjalistów z różnych dziedzin IT, których trudno byłoby znaleźć na lokalnym rynku pracy. Firmy outsourcingowe często posiadają zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy są w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom technologicznym.
 • Skupienie na kluczowych obszarach. Delegowanie rutynowych zadań IT do firm zewnętrznych pozwala przedsiębiorstwom skupić się na swoich kluczowych obszarach działalności. Dzięki temu mogą one efektywniej wykorzystać swoje zasoby na rozwój i innowacje.
 • Elastyczność. Usługa outsourcingu umożliwia firmom elastyczne dopasowanie ilości zasobów w zależności od potrzeb. Mogą one łatwo dostosować liczbę zleconych projektów do bieżących wymagań biznesowych, co pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia pracą w okresach wysokiego zapotrzebowania.
 • Świeże spojrzenie.  Zewnętrzne firmy mają potencjał, by wnieść pomysły i spojrzeć z innej perspektywy na prowadzone projekty, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i poprawy efektywności.

Wady outsourcingu pracowników w IT

Podobnie, jak każde inne rozwiązanie, outsourcing w IT ma również pewne wady, o których warto pamiętać w momencie podejmowania decyzji o jego zastosowaniu. Są to:

 • Praca projektowa. Świadczenie usługi w ramach outsourcingu, nie daje gwarancji stabilnego zatrudnienia, natomiast nie wyklucza go.
 • Ryzyko finansowe dla Usługodawcy. Brak płatnych L4 oraz urlopów oraz – w przypadku B2B – mniej korzystne przejście na urlop macierzyński a później wychowawczy.
 • Brak dodatkowych benefitów w pracy. Osoby świadczące swoje usługi w ramach outsourcingu w IT nie mają możliwości współdzielenia benefitów pozapłacowych, jakie oferuje Pracodawca.
 • Większa rotacja przy projektach lepiej zabudżetowanych.

Kiedy zdecydować się na outsourcing pracowników w IT?

Decyzja o skorzystaniu z outsourcingu pracowników w dziedzinie IT powinna być starannie przemyślana. Firma musi wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak rozmiar projektu, dostępność zasobów wewnętrznych, budżet oraz specyficzne wymagania techniczne. W przypadku krótkoterminowych projektów o ograniczonym zakresie outsourcing może być korzystnym rozwiązaniem, podczas gdy dla długoterminowych inwestycji firma może rozważyć utrzymanie wewnętrznego zespołu IT.

Podsumowanie

 • Outsourcing pracowników w IT to usługa, w ramach której firma może pozyskać specjalistów, cały Zespół lub gotowe rozwiązania niezbędne do realizacji wybranego projektu.
 • Usługa outsourcingu jest korzystna dla firm, ponieważ umożliwia im łatwiejszy dostęp do większej puli ekspertów.
 • Z drugiej strony specjaliści również korzystają na outsourcingu poprzez możliwość pracy przy ciekawych i rozwojowych projektach.
 • Zanim firma zdecyduje się na outsourcing pracowników w IT, powinna oszacować korzyści i potencjalne zagrożenia, jakie wiążą się z tą usługą.

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.