Artykuły, młodzi na rynku pracy, porady hr, rynek pracy, 22.09.2022

Od którego roku życia można legalnie pracować w Polsce? Wyjaśnienie przepisów

4 min.

Od którego roku życia można legalnie pracować w Polsce

Od którego roku życia można pracować w Polsce? Czy młodociani pracownicy są pod szczególną ochroną, a jeśli tak, to na jakie przywileje mogą liczyć? Podpowiadamy!

Od którego roku życia można legalnie pracować w Polsce? Wyjaśnienie przepisów

Wejście na rynek pracy w młodym wieku to szansa na dodatkowy zarobek i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Wielu młodocianych godzi naukę z pracą przez cały rok, nie tylko w okresie feryjnym i wakacyjnym.

Od jakiego wieku można legalnie pracować w Polsce? Co na ten temat mówią przepisy?

Osoby młodociane pod pewnymi warunkami mogą legalnie podjąć zatrudnienie na terenie Polski. W rozumieniu Kodeksu pracy młodociany to osoba, która ukończyła 15. rok życia, ale nie ma jeszcze 18 lat. Zdrowie niepełnoletnich pracowników jest szczególnie chronione. Dlatego pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie osoby młodocianej, musi zapewnić jej odpowiednie warunki pracy w określonym przepisami wymiarze godzin. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, mogą pracować zarówno na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), jak i umowy o pracę. Prawo dopuszcza także zatrudnianie osób poniżej 15. roku życia, ale wyłącznie na umowach cywilnoprawnych i tylko na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową czy reklamową. W takim przypadku konieczne jest także okazanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, a także zezwolenia inspektora pracy. Należy także pamiętać, że osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, nie mogą pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.

Jakie kryteria musi spełniać młodociany pracownik, aby mógł zostać zatrudniony na umowę o pracę?

1. Młodociany pracownik musi przedstawić dyplom ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.

2. Młodociany musi przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju pracy.

3. Młodociany podejmuje pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoby zatrudnione w innym celu mogą wykonywać wyłącznie prace lekkie, czyli takie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego. Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, nie może wykonywać czynności, których wykaz można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej i nie mają jeszcze 15 lat, mogą być zatrudnione wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.

Od jakiego wieku można pracować przez 8 godzin dziennie?

Pracę w pełnym wymiarze godzin może wykonywać pracownik, który ukończył 16. rok życia i został zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. Należy pamiętać, że młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych.

Na jakich warunkach mogą pracować młodociani zatrudnieni w celu innym niż przygotowanie zawodowe? Zgodnie z prawem nie może być to więcej niż 12 godzin tygodniowo w okresie roku szkolnego (ale nie dłużej niż 2 godziny w dniu lekcyjnym). Wyjątkiem są ferie szkolne – w tym okresie młodociany może pracować 35 godzin w tygodniu (ale nie dłużej niż 7 godzin dziennie).

Od ilu lat można pracować w nocy?

Kodeks pracy zabrania zatrudniania młodocianych pracowników w porze nocnej, czyli między godziną 22:00 a 6:00 (w szczególnych przypadkach między 20:00 a 6:00). W porze nocnej mogą pracować osoby, które utraciły status młodocianego, czyli ukończyły 18. rok życia. Od tej chwili mogą także wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych.

Czytaj więcej:

Bezkompromisowość młodego pokolenia, Gen Z,

hr, Artykuły04.07.2021

Bezkompromisowość młodego pokolenia

Praca dla niepełnoletnich

kodeks pracy, Artykuły31.08.2022

Praca dla osób niepełnoletnich – korzyści dla młodych pracowników i firm oraz najważniejsze zasady zatrudniania

młodzi ludzie, talenty

employer branding, Artykuły13.11.2017

Przedsiębiorco, chcesz przyciągać młode talenty? Zadbaj o rozpoznawalność marki!

Praca zdalna: szansa czy zagrożenie?

doradztwo personalne, Artykuły15.06.2018

Czy planowanie kariery ma sens?

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.