Case study, porady hr, raport HRK, stres, stres w pracy, 19.04.2022

Case study: Stres w pracy. Holistyczne podejście

stres w pracy

Zapraszamy do zapoznania się z case study firmy Asseco Poland, które ukazało się w naszym E-booku: Stres w pracy.

W Asseco Poland świadomie i wielowymiarowo podchodzimy do zagadnienia stresu w pracy. Jeśli dochodzi do sytuacji stresowych, co zdarza się przy skomplikowanych i wielowymiarowych projektach, które realizujemy, prowadzimy szereg działań wspierających naszych pracowników w trudnych sytuacjach, co pozwala zwiększać komfort pracy. Wiele z naszych działań podjęliśmy na długo przed pandemią COVID-19. Sama epidemia była jednak swoistym katalizatorem, który sprawił, że wprowadziliśmy dodatkowe aktywności w tym zakresie i zintensyfikowaliśmy te, które były już realizowane. Takim działaniem było np. zatrudnienie psychologa firmowego, dzięki czemu mogliśmy zapewnić bieżące wsparcie psychologiczne każdemu pracownikowi w szybki i zindywidualizowany sposób.

Od wielu lat różne instytucje i ośrodki naukowe badają wpływ stresu i zdrowia psychicznego na pracę zawodową, wzajemne relacje w zespołach, osiągane rezultaty biznesowe i twarde wskaźniki HR – jak np. rotację, czy absencję chorobową. Obserwujemy i analizujemy te raporty, a przed wdrożeniem konkretnych rozwiązań dokonujemy dokładnej analizy wewnątrz Asseco. Jednym ze źródeł wiedzy o stanie emocjonalnym naszych pracowników jest cyklicznie realizowane Badanie Zaangażowania – zarówno komentarze otwarte do badania, jak i dedykowane pytania pozwalają na diagnozę i analizę zjawiska stresu. W tegorocznej edycji zadaliśmy pytanie o deklaratywną ocenę poziomu stresu związanego z wykonywaniem obecnej pracy (skala: praktycznie nie odczuwam stresu, niski, średni, podwyższony, wysoki, bardzo wysoki).

Raport dostarczył nam przekrojowych odpowiedzi zarówno w podziale na poziomy stanowisk, jak również na jednostki organizacyjne i pozwolił na wdrożenie adekwatnych działań, zarówno z poziomu ogólnofirmowego dla wszystkich pracowników, jak i skierowanych bezpośrednio do poszczególnych obszarów lub ról zawodowych np. menedżerów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z zaproponowanych przez Zarząd Asseco czterech projektów centralnych realizowanych po Badaniu Zaangażowania, dwa dotyczy kategorii: równowaga praca i życie.

Innym narzędziem, umożliwiającym diagnozowanie i analizę zjawiska stresu, jest dla nas test psychometryczny odporności psychicznej MTQ48, dzięki któremu pracownicy sami mogą sprawdzić, jak reagują na zmiany, wyzwania, stres czy presję. Bazę kwestionariusza stanowi naukowy model 4C stworzony przez Petera Clougha oraz Keitha Earle’a. Pracownik otrzymuje informację o swoim, indywidualnym poziomie odporności psychicznej oraz jakie może podjąć działania, by zadbać o zwiększenie swojej wydajności, budować dobrostan psychiczny czy też tworzyć przestrzeń na pozytywną reakcję na zmiany.

Poszczególne działania do wdrożenia omawiane są i przepracowywane podczas indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez psychologa i licencjonowanego konsultanta. Sesja kończy się zakontraktowaniem wdrożenia mającego na celu wzmocnienie indywidualnej odporności. Coraz częściej z badania korzystają całe zespoły, które zauważyły potrzebę zadbania o swój dobrostan w podejściu systemowym, a nie poprzez jednorazowe lub jednostkowe działanie.

W ramach działań wdrożyliśmy również autorskie Badanie Klimatu Zespołu bazujące na ankiecie zawierającej pytania odnoszące się do modelu 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patrica Lencioniego. Również przy wykorzystaniu tego narzędzia udaje się zdiagnozować występujący stres, który ma bardzo różne źródła. Efektem warsztatów realizowanych po badaniu jest wygenerowanie w zespole zasad współpracy, co przekłada się na wzmocnienie aktywności poszczególnych pracowników, zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane działania oraz pozwala budować przestrzeń zaufania i wzajemnego szacunku, szczególnie w sytuacjach trudnych oraz we współpracy w różnorodnych pokoleniowo zespołach.

W poszczególnych działaniach zaradczych skupiamy się z jednej strony na przekazywaniu wiedzy i wsparcia w obszarze psychologicznym, w tym w związku ze stresem w pracy – dostarczamy wiedzę o tym czym jest stres i z jakimi mechanizmami oraz konsekwencjami się wiąże. Z drugiej strony wspieramy rozwiązywanie wyzwań, które mogą powodować powstawanie stresu.

Nasi nowo awansowani menedżerowie zgłaszali często, że odczuwają stres w związku ze zmianą roli kolega/kolega na przełożony/podwładny, co może potencjalnie prowadzić do trudnych sytuacji w codziennej pracy. W ramach wsparcia otrzymali specjalnie przygotowany “Podręcznik Menedżera” ze schematami gotowych rozmów menedżerskich. Dzięki temu mogli przygotować się do rozmów z pracownikami, które często wymagają od nich przezwyciężenia swoich przekonań lub znajdowania rozwiązań w niestandardowych sytuacjach. Opracowanie takiego podręcznika jest odpowiedzią na potrzebę zadbania nie tylko o autorytet menedżerski, ale i o dobrostan zarówno menedżerów, jak i pracowników.

Kolejnym projektem realizowanym w ramach niwelowania stresu w pracy były warsztaty „(Nie)trudne rozmowy z pracownikami”. Podczas warsztatów przygotowanych w oparciu o algorytmy menedżerskie opracowane przez Jerzego Guta i Wojciecha Hamana omawiane były, zgłaszane wcześniej przez uczestników, tzw. trudne sytuacje menedżerskie. Celem tych spotkań jest wypracowywanie rozwiązań oraz wymiana dobrych praktyk menedżerskich. Menedżerowie definiują, które momenty są dla nich trudne czy stresujące i jak można konstruktywnie poprowadzić rozmowę, by zrealizować cel menedżerski.

Pracownicy podczas pracy 1:1 z coachem mają okazję przepracować swoje indywidualne cele, które dotyczą zwiększenia dobrostanu psychicznego poprzez wypracowanie indywidualnych sposobów reakcji na wyzwania oraz zmianę. Taka indywidualna praca jest często wykonywana przed planowanymi wystąpieniami publicznymi. Dzięki temu pracownik oswaja się z sytuacją w bezpiecznym otoczeniu oraz ma szansę pokonać wewnętrzne bariery.

Prowadzimy również webinaria psychologiczne na temat pracy z negatywnymi przekonaniami, walką ze stresem, wspierające motywację czy budowanie pewności siebie, które cieszą się ogromną popularnością (każdorazowo w wydarzeniu bierze udział ponad 700 osób!). Ponadto, realizowane są warsztaty zespołowe o
tematyce radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak konflikt w zespole, zwalnianie z pracy czy negatywne konsekwencje pracy zdalnej w pandemii.

Najnowszy projekt rozwojowy, nad którym obecnie pracujemy, również w dużej części dotyczyć będzie stresu w pracy, a umożliwić ma wdrożenie nowych nawyków w pracy managerów, którzy w czasach „next normal” zarządzać będą zespołami hybrydowymi. Jednym z główny obszarów, które analizujemy jest zarządzanie własną energią, gdzie zwrócimy szczególną uwagę na zarządzanie dobrostanem psychicznym, regulowanie napięć, wzmacnianie efektywności emocjonalnej, integrowanie wymiarów praca/życie, rezyliencję oraz wypalenie cyfrowe.

W Asseco od dawna i na co dzień wykorzystujemy także narzędzia, które pośrednio mają wpływ na zmniejszanie stresu i są działaniami prewencyjnymi, jak chociażby karta Multisport. Umożliwiamy pracownikom korzystanie z zajęć sportowych i zachęcamy ich do aktywności, które mają nieprzeceniony, pozytywny wpływ na samopoczucie, motywację i redukcję stresu.

Autor: Gabriela Żukowicz, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.