Monika, Case study, payroll consulting, 30.07.2023

Zobacz, jak dbamy o jakość naszych usług: Zintegrowany System Zarządzania

5 min.

Specjaliści HR określają misje i wizje firmy

HRK Payroll Consulting opiera swoje działania na podejściu procesowym, dbając o bezpieczeństwo informacji oraz ciągłość operacji, co przekłada się na zaangażowanie w codzienne wsparcie i promocję działań, które wpływają na skuteczność i ciągłość procesów. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych, identyfikacja szans i ryzyk, przeprowadzanie analiz oraz wdrażanie działania mających na celu ciągłe doskonalenie i zabezpieczenie.

HRK Payroll Consulting priorytetowo traktuje bezpieczeństwo pracy. W rezultacie tych działań, usługi świadczone klientom cieszą się wysoką jakością, a firma zadbała o właściwe zabezpieczenie danych oraz kluczowych informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi fundament dla strategii firmy, dostarczając wytycznych w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania poprzez wewnętrzną integrację rozwiązań:

 • Certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12
 • Wdrożonego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2014-11
 • ISO 22301

  Zarządzanie Ciągłością Działania

 • ISO 27001

  Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowana jest poprzez:

 • Dostosowywanie oferty i kanału sprzedaży do potrzeb Klienta, co skutkuje sprawnym procesem ofertowania i zwiększa szanse na pozyskanie większej liczby zadowolonych Klientów.
 • Przystosowywanie obecnych i wprowadzanie nowych produktów, które odpowiadają potrzebom Klientów, uwzględniając rosnące wymagania rynku i technologii.
 • Optymalizacja czasu dostarczenia usługi poprzez standaryzację procesów i wsparcie nowoczesnych systemów informatycznych, umożliwiających analizę kluczowych wskaźników dla różnych rodzajów usług.
 • Zapewnienie rzetelnej, sprawnie i efektywnej obsługi Klienta, zarówno w procesach wdrożeniowych, jak i utrzymaniowych, przy wykorzystaniu jasnej komunikacji i zdefiniowanych kanałów kontaktu.
 • Wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń aktywów informacyjnych, takich jak tajemnica przedsiębiorstwa, dane poufne czy dane osobowe, w zależności od ich ważności, a także regularna analiza i aktualizacja zabezpieczeń.
 • Regularne szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, wyznaczanie właścicieli ryzyka i skuteczne wdrażanie planu minimalizacji, unikania lub podziału ryzyka.
 • Analizowanie wpływu zdarzeń niepożądanych na procesy biznesowe, określanie scenariuszy utrzymania procesów krytycznych i odtwarzania zasobów w razie potrzeby.
 • Projektowanie mechanizmów ochrony informacji zapewniających poufność, integralność i dostępność poprzez kontrole dostępu, poziomy uprawnień i identyfikację autentyczności.
 • Zatrudnianie i dbanie o rozwój zespołu specjalistów, aby byli odpowiednio wykwalifikowani i dostosowani do strategii rozwoju organizacji.
 • Testowanie i doskonalenie mechanizmów bezpieczeństwa oraz ciągłości działania.
 • Zapewnienie optymalnego działania centrów danych i bezpieczeństwa fizycznego kampusów centrów danych przez systemy kontroli dostępu, monitorowania i ochrony 24/7/365.
 • Promowanie solidności, rzetelności i kultury osobistej wśród pracowników firmy w relacjach z współpracownikami, klientami i partnerami.
 • Zapewnienie pracownikom komfortowych, ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy, które sprzyjają efektywnej komunikacji i współpracy.

Celem całego zespołu HRK Payroll Consulting jest:

 • Zapewnienie dostarczania klientom usług, które spełniają deklarowany poziom jakości, nowoczesności i niezawodności, przy szczególnym uwzględnieniu bezpieczeństwa kluczowych danych.
 • Świadczenie usług i ochrona informacji zgodnie z obowiązującym prawem, reżimami technologicznymi i wewnętrznymi wymaganiami.
 • Aktywne reagowanie na oczekiwania klientów oraz dbanie o zaspokajanie ich potrzeb.
 • Zapewnienie ciągłości świadczenia usług i kluczowych procesów biznesowych.
 • Realizacja działań zgodnie z ustalonymi procesami oraz zaangażowanie w ciągłe doskonalenie procesów poprzez identyfikację i wdrażanie ulepszeń w celu zwiększenia ich efektywności.

Kadra zarządzająca zobowiązuje się do:

 • Bieżącego monitorowania przebiegu procesów i analizowania wyników pracy zespołu w celu usprawnienia efektywności procesów.
 • Zapewnienia dostępności zasobów i bezpieczeństwa aktywów.
 • Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.
 • Komunikowania znaczenia skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz jego ciągłego doskonalenia w organizacji.
 • Angażowania, kierowania i wspierania osób, które mają wpływ na skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Nadrzędnym celem kadry zarządzającej jest spełnianie wymagań oraz ciągłe zwiększanie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co przyczynia się do umacniania wizerunku firmy i podnoszenia poziomu zaufania ze strony klientów

Zintegrowany System Zarządzania w HRK Payroll Consulting

Pozwól nam być częścią Twojego sukcesu

Nasi pracownicy zapewniają maksymalną wartość dzięki elastyczności, wszechstronności i umiejętnościom. Napisz do nas i rozpocznij projekt.
Napisz do nas

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.