Artykuły, porady dla pracowników, porady hr, 15.01.2023

Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron?

4 min.

podanie o zwolnienie za porozumieniem stron

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwolnienia z pracy za porozumieniem stron. Skorzystaj ze wzoru podania.

Kodeks pracy przewiduje cztery tryby zakończenia stosunku pracy. Jedną z możliwości jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Gdy pracodawca i pracownik wyrażą na to zgodę, wówczas może dojść do nowych ustaleń dotyczących czasu zakończenia współpracy. Sprawdź, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie informacje należy zamieścić w podaniu o zwolnienie z pracy na własną prośbę;
 • czy pracodawca może zaproponować pracownikowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
 • czy strony muszą zgodzić się na zakończenie stosunku pracy za porozumieniem stron;
 • jak napisać podanie o rezygnację z pracy [WZÓR].

Podanie o zwolnienie z pracy: co powinno zawierać?

Kodeks pracy nie określa, jak powinno wyglądać podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron. W teorii można więc zrobić to zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W praktyce jednak najczęściej stosuje się formę pisemną. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Dokument może być dowodem w sprawie, jeśli warunki wypowiedzenia nie zostaną dochowane przez którąś ze stron.

Ważne: O ile podanie o rezygnację z pracy nie musi być zawarte w formie pisemnej, o tyle wypowiedzenie za porozumieniem stron musi zostać zawarte na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeczytaj: Rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia – formalności dla pracowników i pracodawców

Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron?

Choć nie istnieje jeden wzór podania o rezygnację z pracy, to przy tworzeniu dokumentu należy pamiętać o zachowaniu pewnych norm dotyczących wszystkich dokumentów o podobnym charakterze.

W dokumencie należy więc zamieścić:

 • miejscowość i datę;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • datę zawarcia umowy;
 • proponowany termin zakończenia stosunku pracy;
 • zwrot grzecznościowy;
 • odręczny podpis pracownika.

Podanie o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji kadrowych

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy [imię i nazwisko pracownika] a [imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę] za porozumieniem stron. Proponuję, aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w dniu [data] bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Z poważaniem

[odręczny podpis pracownika]

Czy pracodawca może zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Propozycję zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron może przedstawić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jednak podanie o rezygnację z pracy jest konieczne wyłącznie wtedy, gdy propozycja wychodzi od pracownika.

Czy strony muszą zgodzić się na porozumienie?

Aby doszło do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, obie z nich, czyli pracodawca i pracownik, muszą wyrazić na to zgodę.

Pracodawca może zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (czyli najczęściej bez okresu wypowiedzenia lub z krótszym okresem wypowiedzenia), ale pracownik nie ma obowiązku się na to zgadzać, jeśli godzi to w jego interesy (czyli np. nie znalazł jeszcze innej pracy).

Oczywiście działa to także w drugą stronę. Pracodawca nie musi wyrazić zgody na szybsze zakończenie współpracy, nawet jeśli pracownik ma już inną ofertę pracy. Wówczas pracownika obowiązuje pełen okres wypowiedzenia.

W praktyce rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron jest jedną z najczęściej stosowanych form rozwiązania umowy. W interesie pracodawcy nie leży bowiem zatrzymywanie „na siłę” pracownika, który nie chce dłużej wiązać swojej kariery zawodowej z daną firmą. Do tego dochodzi również obawa o prowadzenie działań na szkodę przedsiębiorstwa (np. gdy pracownik ma dostęp do poufnych dokumentów). Zakończenie współpracy bez generowania dodatkowych konfliktów może przynieść także korzyści wizerunkowe.

Czytaj więcej:

Rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia

kodeks pracy, payroll consulting, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady dla pracowników, porady hr, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie, Artykuły22.06.2022

Rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia – formalności dla pracowników i pracodawców

Weryfikacja swoich praw przy zwolnieniu

kodeks pracy, niewykorzystany urlop, porady dla pracowników, porady hr, prawo pracy, Artykuły21.04.2020

W Twojej firmie są zwolnienia? Sprawdź swoje prawa

Umowa na czas określony a ciąża

hr, kodeks pracy, payroll consulting, porady dla pracowników, porady hr, prawo pracy, rodzaje umów o pracę, rynek pracy, umowa o pracę, Artykuły27.07.2022

Umowa na czas określony a ciąża – wszystko, co musisz wiedzieć

Rodzaje umów cywilnoprawnych w Polsce, umowa zlecenie, umowa o dzieło

payroll consulting, rodzaje umów o pracę, rynek pracy, Artykuły26.08.2021

Rodzaje umów cywilnoprawnych w Polsce

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.