Artykuły, payroll consulting, porady dla pracowników, porady hr, rynek pracy, 02.11.2022

Czym jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy i jakie są jej konsekwencje?

5 min.

nieusprawiedliwiona nieobecność, puste biurko

Dowiedz się czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Kodeks pracy mówi jasno: każda absencja musi zostać wyjaśniona. W przeciwnym razie może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Jakie jeszcze konsekwencje grożą za nieprzyjście do pracy bez podania powodu? Sprawdź!

Kiedy mówimy o nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Kodeks pracy chroni zarówno prawa pracowników, jak i interesy pracodawców. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest obowiązek świadczenia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę oraz w wyznaczonych przez niego godzinach.

Nieobecność w pracy może mieć poważne konsekwencje dla całej firmy. Absencja pracownika może przyczynić się do poważnych strat finansowych lub wizerunkowych, np. gdy pracownik nie dotrze na spotkanie z klientem lub nie zrealizuje zaplanowanego kursu. Wiele zależy od charakteru działalności przedsiębiorstwa, a także stanowiska pracownika, który dopuścił się absencji.

O nieobecności usprawiedliwionej mówimy, wtedy gdy pracownik nie stawił się w miejscu pracy, ale swoją absencję może usprawiedliwić i dokona tego w wyznaczonym terminie.

O nieobecności nieusprawiedliwionej mówimy wtedy, gdy pracownik nie pojawił się w pracy i nie przedstawił pracodawcy usprawiedliwienia w ustalonym terminie.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy – konsekwencje dla pracownika

Najpoważniejszym skutkiem nieprzyjścia do pracy może być wspomniane już zwolnienie dyscyplinarne. „Dyscyplinarka” wiąże się nie tylko z utratą zatrudnienia, a więc możliwości zarobku, ale również nawet z nieotrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych. Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym trafia także do świadectwa pracy. Choć zwolnienie dyscyplinarne nie stanowi przeszkody w poszukiwaniu zatrudnienia, może zostać negatywnie odebrane przez nowego pracodawcę.

Sprawdź, jak powinno wyglądać rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nieobecność nieusprawiedliwioną pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca może nałożyć na takiego pracownika karę pieniężną w wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika i potrącić ją z wynagrodzenia pracownika.

Pracodawca może także ukarać pracownika naganą. Informacja ta nie trafia do świadectwa pracy, może jednak utrudnić ewentualne rozmowy o awansie w przyszłości. To argument, który może zostać wykorzystany przez pracodawcę, aby odmówić przyznania podwyżki. Jeśli w firmie istnieje system premiowy, pracodawca za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy może pozbawić pracownika tej części składowej wynagrodzenia.

Kiedy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może zostać uznana za usprawiedliwioną?

Niestawienie się w miejscu pracy nie jest automatycznie karane zwolnieniem dyscyplinarnym. Warto jednak pamiętać, że stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

W przypadku, kiedy nie możemy pojawić się w pracy, jesteśmy zobowiązani do tego, aby niezwłocznie skontaktować się z naszym pracodawcą i poinformować go o dwóch kwestiach:

  • o przyczynie swojej nieobecności,
  • o przewidywanym okresie trwania tej nieobecności.

To w jaki sposób zawiadomimy pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy, powinno wynikać z przepisów obowiązujących u danego pracodawcy, np. z regulaminu pracy.

Ważne! W przepisach prawa pracy określono przyczyny, które mogą usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy. Wśród najczęściej przedstawianych można wymienić więc:

  • wypadek w drodze do pracy;
  • chorobę;
  • choroba dziecka lub innego członka rodziny;
  • śmierć członka rodziny;
  • konieczność stawienia się w sądzie w charakterze świadka.

Może się zdarzyć, że powód nieobecności będzie inny niż te, które są wymienione w przepisach, jak na przykład: ważne sprawy rodzinne, konieczność zaopiekowania się chorym zwierzęciem domowym, trudności komunikacyjne spowodowane awarią lub warunkami atmosferycznymi. Czy pracodawca uzna jeden z wyżej przedstawionych argumentów za zasadny? Wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a naruszenie obowiązków pracowniczych – podsumowanie

Decyzja o ukaraniu pracownika lub uznaniu usprawiedliwienia będzie uzależniona od strat, na jakie pracownik naraził przedsiębiorstwo. Jeśli skutkiem absencji zatrudnionego był kryzys wizerunkowy lub zakłócenie łańcucha dostaw, to pracownik może spodziewać się poważnych konsekwencji, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

Czytaj więcej:

bezpłatny urlop zasady

porady dla pracowników, porady hr, urlop, Artykuły26.05.2022

Urlop bezpłatny – zasady, komu i kiedy przysługuje?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, wypoczynek, wakacje

payroll consulting, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady dla pracowników, porady hr, urlop, work-life-balance, Artykuły10.09.2021

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi i od czego to zależy?

Kontrola trzeźwości, alkohol w pracy

kodeks pracy, kontrola trzeźwości w pracy, payroll consulting, porady hr, Podcasty i webinary16.07.2023

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 – nowelizacja Kodeksu pracy

Zmiany w kodeksie pracy, rodzice

kodeks pracy, payroll consulting, prawo, prawo pracy, rynek pracy, work-life-balance, Artykuły04.09.2023

Nowa era work-life balance – przełomowe zmiany w polskim Kodeksie pracy w 2023 roku

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.