Artykuły, doradztwo personalne, hr, payroll consulting, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady hr, rynek pracy, 23.09.2022

Likwidacja stanowiska pracy – zasady i praktyki

5 min.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Zapoznaj się z pigułką wiedzy na temat likwidacji stanowiska pracy z perspektywy pracodawcy oraz pracownika.

Pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska? Masz wątpliwości, czy postąpił zgodnie z prawem? Sprawdź, czy przysługuje Ci odprawa lub możliwość odwołania się od decyzji przełożonego.

Może jesteś przedsiębiorcą i planujesz likwidację etatów w związku z pogorszeniem kondycji finansowej firmy lub zmianą profilu działalności? Sprawdź, jakie masz obowiązki wobec zatrudnionych w przypadku zwolnień indywidualnych i grupowych.

Likwidacja stanowiska pracy a obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnień indywidualnych

Zakończenie stosunku pracy może nastąpić z winy pracownika, pracodawcy lub z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron. Likwidacja stanowiska pracy jest uznawana za przyczynę niedotyczącą pracownika. Może być efektem: problemów finansowych firmy, restrukturyzacji lub zmiany polityki. Pracodawca decydujący się na redukcję etatu ma wobec pracownika określone obowiązki. Przede wszystkim: musi postępować zgodnie z Kodeksem pracy. Dotyczy to firm, w których zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników. W przypadku firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników zasady likwidacji etatów reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przeczytaj też: Restrukturyzacja zatrudnienia jako naturalny proces w organizacji

Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, opuszczający likwidowane stanowisko, ma prawo do zachowania okresu wypowiedzenia, który wynosi: 2 tygodnie (dla osób zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy), 1 miesiąc (dla osób zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata) i 3 miesiące (dla osób zatrudnionych co najmniej 3 lata lub dłużej).

Likwidacja stanowiska pracy a obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnień grupowych

O zwolnieniach grupowych możemy mówić w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób rozwiązuje z nimi stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. O tym, czy w danej sytuacji możemy mówić o zwolnieniach grupowych, decyduje także liczba zwolnionych osób w okresie 30 dni.

Pracownicy, którzy kończą stosunek pracy z powodu likwidacji stanowisk w ramach zwolnień grupowych, mają prawo do odprawy w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia (dotyczy osób, które były zatrudnione u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia (dotyczy osób, które były zatrudnione u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia (dotyczy osób, które były zatrudnione u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat).

Zgodnie z ustawą wysokość odprawy nie może być wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zakończenia stosunku pracy. Odprawa powinna zostać wypłacona wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę lub w dniu rozwiązania stosunku pracy. Prawo do odprawy mają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20 osób (liczba ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Pozorna likwidacja stanowiska pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność przedstawienia uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Przyczyna ta musi być konkretna i zasadna. W przeciwnym razie pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Dlatego niektórzy pracodawcy, chcąc zakończyć umowę z pracownikiem, który nie do końca spełnia ich oczekiwania, ale nie dopuścił się rażącego zaniedbania, niekiedy uciekają się do pozornej likwidacji stanowiska pracy. Jest to działanie niezgodne z prawem. Pracownik ma prawo domagać się przywrócenia na stanowisko lub wypłaty odszkodowania.

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska – konsekwencje dla pracownika

Likwidacja stanowiska pracy wiąże się z utratą źródła dochodu przez pracownika. Dlatego pracownik ma prawo do zachowania okresu wypowiedzenia, który może przeznaczyć na poszukiwanie nowego zatrudnienia, a w przypadku zwolnień grupowych – odprawy pieniężnej. Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę może mieć także negatywne konsekwencje psychiczne dla zwalnianego. Dlatego w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawcy coraz częściej wdrażają w swoich firmach programy zmiany zawodowej. Outplacement pozwala zminimalizować psychologiczne koszty utraty zatrudnienia i skrócić czas poszukiwania nowego miejsca pracy przez pracownika.

O czym jeszcze należy pamiętać w przypadku likwidacji etatu? Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem ma obowiązek wydania mu świadectwa pracy. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony była likwidacja stanowiska, informacja ta musi znaleźć się w sporządzonym dokumencie. Naruszenie praw pracownika związane z likwidacją etatu należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej:

outplacement

biznes, employer branding, outplacement, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady hr, rynek pracy, wizerunek firmy, wizerunek marki, Artykuły20.03.2023

Na czym polega outplacement?

Weryfikacja swoich praw przy zwolnieniu

kodeks pracy, niewykorzystany urlop, porady dla pracowników, porady hr, prawo pracy, Artykuły21.04.2020

W Twojej firmie są zwolnienia? Sprawdź swoje prawa

bezpłatny urlop zasady

porady dla pracowników, porady hr, urlop, Artykuły26.05.2022

Urlop bezpłatny – zasady, komu i kiedy przysługuje?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, wypoczynek, wakacje

payroll consulting, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady dla pracowników, porady hr, urlop, work-life-balance, Artykuły10.09.2021

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi i od czego to zależy?

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.