Monika, Artykuły, etapy rekrutacji, porady rekrutacyjne, rekrutacja, 08.01.2024

Czym jest lejek rekrutacyjny i jak go zbudować?

4 min.

Rekruter prowadzi rekrutację według lejka rekrutacyjnego

Lejek rekrutacyjny to strukturalny model przedstawiający etapy, przez które przechodzi kandydat od momentu zainteresowania się ofertą pracy do akceptacji oferty i zatrudnienia. To narzędzie jest fundamentalne dla efektywnego zarządzania procesem rekrutacji, umożliwiając jego zorganizowanie, monitorowanie i optymalizację. Jak prawidłowo zbudować lejek rekrutacyjny i dlaczego warto to zrobić?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest lejek rekrutacyjny,
 • dlaczego warto stworzyć lejek rekrutacyjny,
 • jak zbudowany jest lejek rekrutacyjny
 • jakie są kluczowe elementy lejka rekrutacyjnego.

Dlaczego warto stworzyć lejek rekrutacyjny?

 1. Lejek rekrutacyjny dostarcza klarownej struktury dla procesu rekrutacyjnego, co ułatwia zarządzanie nim.
 2. Pozwala na identyfikację obszarów wymagających optymalizacji, skracając czas potrzebny na zakończenie rekrutacji.
 3. Umożliwia zmniejszenie liczby nieobsadzonych wakatów, a tym samym oszczędność w budżecie firmy.
 4. Dzięki zdefiniowanym etapom lejka ocena kandydatów staje się bardziej obiektywna i ukierunkowana na kluczowe kryteria.
 5. Struktura lejka przyczynia się do stworzenia pozytywnego doświadczenia kandydata poprzez klarowną komunikację i dotrzymanie terminów.

Etapy lejka rekrutacyjnego

Jakie są etapy lejka rekrutacyjnego? Każda firma może go zbudować w nieco inny sposób. Najczęściej jednak składa się on z następujących elementów:

 • pozyskanie kandydata,
 • zaangażowanie kandydata,
 • ocena kandydata,
 • złożenie oferty pracy,
 • akceptacja oferty pracy.

Na czym polega każdy z etapów? Warto przyjrzeć się im bliżej.

Pozyskanie kandydata

Pierwszy etap w lejku rekrutacyjnym to proces pozyskiwania kandydatów, który rozpoczyna się od dobrze zredagowanego ogłoszenia o pracę. Ten etap jest kluczowy, ponieważ od niego zależy zarówno liczba, jak i jakość zgłoszeń.

Jakie informacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu?

 • Zwięzłe opisanie firmy, jej działań oraz wartości.
 • Linki do strony internetowej i mediów społecznościowych dla szybkiego dostępu do informacji.
 • Zachęcenie kandydatów poprzez klarowne przedstawienie korzyści związanych z zatrudnieniem w firmie.
 • Precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań od kandydatów, takich jak umiejętności, doświadczenie, czy stopień wykształcenia.
 • Krótki opis planowanego procesu rekrutacyjnego, wskazujący na przyszłe etapy selekcji.

Zaangażowanie kandydata

Na tym etapie rekruterzy mają za zadanie nie tylko zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi, ale przede wszystkim zainicjować interakcję z potencjalnymi pracownikami. Ten etap odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zainteresowania kandydatów oraz dostarczeniu im niezbędnych informacji, które skłonią ich do uczestnictwa w dalszych etapach rekrutacji.

Co ma znaczenie na tym etapie?

 • Zapewnienie szybkiej odpowiedzi na pytania kandydatów, co sprawi, że poczują się docenieni i zauważeni.
 • Planowanie i przeprowadzanie wywiadów wstępnych, które pozwolą na bliższe poznanie potencjalnych pracowników
 • Wykorzystanie danych z lejka rekrutacyjnego do identyfikacji obszarów wymagających poprawy, np. poprzez analizę liczby zgłoszeń w porównaniu do liczby zaakceptowanych kandydatów.

Ocena kandydata

Etap oceny kandydata stanowi kluczowy moment w procesie rekrutacyjnym, w którym rekruter bacznie analizuje, czy kandydat spełnia wszystkie niezbędne wymagania stawiane przez firmę. Weryfikacja ta opiera się na różnorodnych metodach analizy, np. wywiadzie pogłębionym, zadaniach próbnych czy testach osobowości.

Na tym etapie należy położyć nacisk na kilka aspektów.

 • Przeprowadzenie wywiadu z kandydatem w celu zidentyfikowania umiejętności miękkich, motywacji do pracy, a także zgodności z wartościami firmy.
 • Umożliwienie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przełożonym lub zespołem, co pozwala na bardziej szczegółową ocenę zdolności kandydata.
 • Wykorzystanie specjalistycznych testów psychometrycznych, umiejętnościowych czy wiedzy branżowej w celu obiektywnej oceny kandydatów.

Złożenie oferty pracy

Po dokładnej ocenie kandydatów i wyłonieniu potencjalnych pracowników firma przechodzi do etapu złożenia oferty pracy, który ma kluczowe znaczenie dla przekonania wybranego kandydata do rozpoczęcia współpracy. Wartościowa oferta pracy powinna być kompleksowa i klarowna. Musi uwzględniać wszystkie istotne elementy związane z zatrudnieniem, aby skutecznie przekonać kandydata do podjęcia decyzji.

Konieczne jest przedstawienie szczegółowych warunków zatrudnienia:

 • Jasne określenie wynagrodzenia, długości okresu próbnego, pakietu świadczeń, ubezpieczenia, a także innych korzyści, takich jak benefity czy bonusy pozapłacowe.
 • Dołączenie do oferty pracy draftu umowy, co umożliwia kandydatowi zapoznanie się z warunkami zatrudnienia przed podjęciem ostatecznej decyzji.
 • Precyzyjne przedstawienie warunków pracy, takich jak lokalizacja, godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy specjalne wymagania dotyczące obecności w biurze.

Akceptacja oferty pracy

Po złożeniu oferty pracy następnym kluczowym etapem w lejku rekrutacyjnym jest akceptacja oferty przez kandydata. Kiedy przyszły pracownik podpisuje ofertę pracy, rekruter musi skrupulatnie dopilnować ostatnich formalności, aby proces zatrudnienia przebiegał sprawnie i efektywnie.

Co ma znaczenie na tym etapie?

 • Formalne potwierdzenie akceptacji warunków zatrudnienia przez kandydata.
 • Ustalenie daty i godziny rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika.
 • Wprowadzenie pracownika w zakres obowiązków, zasady funkcjonowania firmy oraz zapoznanie z zespołem i środowiskiem pracy.
 • Weryfikacja dokumentów, podpisanie umów i innych niezbędnych dokumentów administracyjnych.

Jak zbudować lejek rekrutacyjny?

 1. Analiza potrzeb firmy – zdefiniuj aktualne i przyszłe potrzeby firmy pod względem kadrowym. Określ także kluczowe kompetencje i umiejętności poszukiwanych pracowników.
 2. Identyfikacja kluczowych etapów – sporządź listę etapów, które kandydat musi przejść od zgłoszenia aplikacji do zatrudnienia. Ustal, które z tych etapów są kluczowe dla danego stanowiska.
 3. Wyznaczenie kryteriów selekcji – określ jasne kryteria, według których będziesz oceniał kandydatów na każdym etapie lejka.
 4. Wybór narzędzi rekrutacyjnych – wybierz odpowiednie narzędzia rekrutacyjne, takie jak systemy ATS, które wspomagają proces lejka. Dostosuj je do specyfiki firmy, aby usprawnić zarządzanie kandydatami i zbieranie danych.
 5. Dopasowanie lejka do branży – uwzględnij specyficzne wymogi branżowe i charakter pracy przy projektowaniu lejka.
 6. Komunikacja z zespołem rekrutacyjnym – wyznacz jasne wytyczne zespołowi rekrutacyjnemu odnośnie do oczekiwanych działań na każdym etapie. Jednocześnie zapewnij szkolenia dla rekruterów dotyczące korzystania z lejka i oceny kandydatów.
 7. Przeprowadź testy – rozpocznij z mniejszą liczbą wakatów lub pilotażowym projektem. Monitoruj efektywność i zbieraj opinie zespołu rekrutacyjnego. Dokonuj modyfikacji lejka, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb.
 8. Integracja z onboardingiem – zintegruj lejek rekrutacyjny z procesem onboardingu. Ułatw przejście dla nowych pracowników od momentu akceptacji oferty do pełnienia obowiązków.
 9. Regularna ocena – systematycznie przeglądaj dane z procesu rekrutacyjnego i oceniaj efektywność lejka.

Lejek rekrutacyjny – podsumowanie

Lejek rekrutacyjny jest kluczowym narzędziem dla firm pragnących efektywnie zarządzać procesami rekrutacyjnymi. Strukturalne podejście pozwala na usystematyzowanie działań, skrócenie czasu rekrutacji i poprawę jakości całego procesu. Lejek umożliwia świadome podejmowanie decyzji personalnych, a także szybką reakcję na ewentualne problemy w procesie rekrutacyjnym.

Dowiedz się więcej:

chatbot, rekrutacja, it

branża it, rekrutacja, rekrutacja it, Artykuły12.09.2019

Chatboty rozpychają się w rekrutacji

Eko-firmom łatwiej pozyskać pracowników, eko, esg, ekologia

biznes, ekologiczne biuro, employer branding, esg, hr, porady dla pracodawcy, porady hr, rekrutacja, Artykuły30.09.2022

Eko-firmom łatwiej pozyskać pracowników

Elastyczny manager, cechy dobrego managera,

błędy w rekrutacji, metody rekrutacji, porady dla pracodawcy, porady hr, rekrutacja, Artykuły22.02.2022

Jak poinformować kandydata o nieprzyjęciu do pracy? [Wzór]

Narzędzia, które ułatwiają znalezienie pracy

pandemia, rekrutacja, rynek pracy, rynek pracy po pandemii, Artykuły07.04.2021

Jak walczyć z kontrofertą w czasach pandemii

Zawstydzona kandydatka

porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady dla pracowników, porady hr, porady rekrutacyjne, rekrutacja, Artykuły02.11.2021

Kłamstwa kandydatów na rozmowie kwalifikacyjnej

Metody rekrutacji i selekcji pracowników

direct search, headhunting, hr consulting, metody rekrutacji, ocena pracownicza, rekrutacja, rynek pracy, Artykuły22.05.2022

Metody rekrutacji i selekcji pracowników – jak wybrać najlepszego kandydata?

specjalisci it we wroclawiu

employer branding, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, promowanie marki, rekrutacja, Artykuły04.01.2019

Na co kandydaci zwracają uwagę przy wyborze pracodawcy?

Podziękowanie za udział w rekrutacji

etapy rekrutacji, metody rekrutacji, porady dla pracodawców, porady dla pracodawcy, porady hr, rekrutacja, Artykuły27.01.2022

Podziękowanie za udział w rekrutacji – czy jest ważne?

W poszukiwaniu pracownika, pracodawca, pracownik

doradztwo personalne, hr, hr consulting, metody rekrutacji, porady dla pracodawców, rekrutacja, rynek pracy, Artykuły26.07.2018

W poszukiwaniu pracownika

młodzi ludzie, talenty

employer branding, młodzi na rynku pracy, pokolenie z, porady hr, rekrutacja, rynek pracy, Artykuły13.11.2017

Przedsiębiorco, chcesz przyciągać młode talenty? Zadbaj o rozpoznawalność marki!

Newsletter HRK

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata HR i rynku pracy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HRK S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, a tym samym na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, w szczególności raportów, e-booków, materiałów edukacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania raportu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.